adriankialr.com – program partersko affiliacyjny – regulamin i warunki

umowa

Sklep adriankilar.com

Rejestrując się jako partner w Programie Partnerskim adriankilar.com –  wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków (“Warunki świadczenia usług”).

Sklep adriankilar.com zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany Warunków Korzystania z Serwisu od czasu do czasu bez uprzedzenia. Wszelkie nowe funkcje, które rozszerzają lub wzbogacają obecny Program, w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom Korzystania z Usług. Dalsze korzystanie z Programu po wprowadzeniu takich zmian będzie oznaczało wyrażenie zgody na te zmiany.

Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie Twojego Konta i przepadek wszelkich zaległych prowizji partnerskich zarobionych w czasie trwania naruszenia. Zgadzasz się korzystać z Programu Partnerskiego na własne ryzyko.

WARUNKI KONTA

  • Aby wziąć udział w tym Programie, musisz mieć ukończone 18 lat.
  • Aby zostać partnerem musisz mieszkać w Polsce.
  • Musisz być człowiekiem. Konta zarejestrowane przez “boty” lub inne zautomatyzowane metody nie są dozwolone.
  • Musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, ważny adres e-mail oraz wszelkie inne informacje wymagane w celu zakończenia procesu rejestracji.
  • Twój login może być używany tylko przez jedną osobę – jeden login współdzielony przez wiele osób nie jest dozwolony.
  • Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. Sklep adrianklar.com nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Ciebie tego obowiązku bezpieczeństwa.
  • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane Treści i działania podejmowane w ramach jego konta.
  • Jedna osoba lub podmiot prawny nie może posiadać więcej niż jedno konto.
  • Zabrania się wykorzystywania Programu Partnerskiego do celów niezgodnych z prawem lub nieuprawnionych. Korzystając z Serwisu nie wolno naruszać żadnych praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym, ale nie tylko, praw autorskich).
  • Zabrania się wykorzystywania Programu Partnerskiego do zarabiania pieniędzy na własnych kontach produktowych sklepu adrianklar.com

Linki, grafiki i materiały informacyjne

Po zarejestrowaniu się w Programie Partnerskim, zostanie ci przydzielony unikalny Kod Afilianta. Masz prawo umieszczać linki, banery lub inne grafiki, które dostarczymy wraz z Twoim Kodem Afilianta, na swojej stronie internetowej, w wiadomościach e-mail lub w innych formach komunikacji. Dostarczymy Ci wytyczne, style linków oraz grafikę, którą należy wykorzystać przy zamieszczaniu linków do strony adriankilar.com. Możemy w każdej chwili i bez uprzedzenia zmienić wygląd grafiki, ale nie zmienimy wymiarów obrazów bez odpowiedniego powiadomienia.

W celu umożliwienia dokładnego śledzenia, raportowania i naliczania opłat za polecenie, udostępnimy Ci specjalne formaty linków, które będą używane we wszystkich linkach pomiędzy Twoją stroną a stroną adriankilar.com Musisz zadbać o to, aby każdy z linków pomiędzy Twoją stroną a stroną adriankilar.com prawidłowo wykorzystywał takie specjalne formaty linków. Linki do strony adriankilar.com umieszczone na Twojej stronie zgodnie z niniejszą Umową i prawidłowo wykorzystujące takie specjalne formaty linków są określane jako “Linki Specjalne”. Otrzymasz wynagrodzenie za polecenie tylko w odniesieniu do sprzedaży produktu ze sklepu adriankilar.com dokonanej bezpośrednio poprzez Linki Specjalne; nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zaniechanie przez Ciebie lub osobę przez Ciebie poleconą korzystania z Linków Specjalnych lub nieprawidłowego wpisania Twojego Kodu Afiliacyjnego, w tym również w zakresie, w jakim takie zaniechanie może skutkować jakimkolwiek zmniejszeniem kwot, które w przeciwnym razie zostałyby wypłacone Tobie zgodnie z niniejszym Porozumieniem.

Linki partnerskie powinny wskazywać na stronę produktu, który jest promowany.

OPŁATY, PROWIZJE I PŁATNOŚCI

Aby sprzedaż Produktu kwalifikowała się do uzyskania prowizji za polecenie, klient musi kliknąć na Specjalne łącze na stronie internetowej, w social mediach, w wiadomości e-mail lub innej formie komunikacji na stronie https://www.adriankilar.com i złożyć zamówienie na produkt podczas tej sesji.

Prowizje wypłacamy wyłącznie za linki, które są automatycznie śledzone i raportowane przez nasze systemy. Nie wypłacimy prowizji, jeśli ktoś powie, że dokonał zakupu lub ktoś powie, że wprowadził kod polecający, jeśli nie został on zarejestrowany przez nasz system. Prowizje możemy wypłacać wyłącznie za transakcje wygenerowane za pomocą odpowiednio sformatowanych specjalnych linków, które zostały automatycznie zarejestrowane przez nasze systemy.

Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych za pomocą nieuczciwych, nielegalnych lub zbyt agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

Wypłaty rozpoczynają się dopiero po uzyskaniu przez Ciebie ponad 100 zł dochodu z programu partnerskiego oraz minimum 14 dni od uzyskania prowizji. Jeśli Twój rachunek partnerski nigdy nie przekroczy progu 100zł, Twoje prowizje nie zostaną zrealizowane ani wypłacone. Jesteśmy odpowiedzialni za wypłacanie prowizji tylko tym kontom, które przekroczyły próg 100zł.

Płatność następuje na numer konta podany przy rejestracji lub wystawioną 14 dniową fakturę płatności (dane do faktury: Adrian Kilar MOTION ul. Konopnickiej 13/82 38-300 Gorlice NIP: 7382019900) i przesłaną mailem na kontakt@adriankilar.com

Jeżeli partner nie jest w stanie przekazać faktury VAT 23% lub rachunku które będą kosztem dla sklepu adriankilar.com, wypłata prowizji zostanie pomniejszona o VAT i podatek dochodowy.

zwroty

Większość produktów umieszczonych w sklepie adriankilar.com posiadają możliwość zwrotu do 14 dni od zakupu. W przypadku gdy klient zwróci produkt prowizja za udzielony produkt przepada.

identifikacja

Zabrania się wydawania jakichkolwiek komunikatów prasowych dotyczących niniejszej Umowy lub uczestnictwa w Programie; takie działanie może skutkować wykluczeniem z Programu. Ponadto, nie wolno Ci w żaden sposób wprowadzać w błąd lub upiększać relacji pomiędzy nami a Tobą, twierdzić, że tworzysz nasze produkty, twierdzić, że jesteś częścią sklepu adriankilar.com ani wyrażać lub sugerować jakichkolwiek relacji lub powiązań między nami a Tobą lub jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie (w tym poprzez wyrażanie lub sugerowanie, że wspieramy, sponsorujemy, popieramy lub przekazujemy środki finansowe na rzecz jakiejkolwiek organizacji charytatywnej lub innej sprawy).

Użytkownik nie może nabywać produktów za pośrednictwem linków partnerskich na własny użytek. Takie zakupy mogą skutkować (według naszego wyłącznego uznania) wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia za polecenie i/lub rozwiązaniem niniejszego Porozumienia.

harmonogram płatności

Tak długo, jak Twoje obecne zarobki z programu partnerskiego wynoszą ponad 100zł, będziesz otrzymywać wynagrodzenie co miesiąc. Jeśli od ostatniej wypłaty nie zarobiłeś 100zł, wypłacimy Ci je w następnym miesiącu, po przekroczeniu progu.

DEFINICJA KLIENTA

Klienci, którzy kupują produkty za pośrednictwem tego Programu, są uznawani za naszych klientów. W związku z tym wszystkie nasze zasady, reguły i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży produktów będą miały zastosowanie do tych klientów. Możemy w dowolnym momencie zmienić nasze zasady i procedury operacyjne. Na przykład, ceny produktów sprzedawanych w ramach niniejszego Programu będą ustalane zgodnie z naszą własną polityką cenową. Ceny produktów i ich dostępność mogą się zmieniać od czasu do czasu. Ponieważ zmiany cen mogą mieć wpływ na Produkty wymienione na stronie internetowej, nie należy umieszczać na niej cen produktów. Podejmiemy uzasadnione z handlowego punktu widzenia wysiłki w celu przedstawienia dokładnych informacji, ale nie możemy zagwarantować dostępności lub ceny żadnego konkretnego produktu.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozwój, działanie i utrzymanie swojej witryny oraz za wszystkie materiały, które pojawiają się na jego witrynie. Na przykład, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

– Techniczne działanie witryny i całego związanego z nią sprzętu
– zapewnienie, że wyświetlanie Linków Specjalnych na Twojej stronie nie narusza żadnych umów pomiędzy Tobą a osobami trzecimi (w tym, bez ograniczeń, wszelkich ograniczeń lub wymagań nałożonych na Ciebie przez osoby trzecie, które są gospodarzami Twojej strony)
– dokładności, prawdziwości i stosowności materiałów zamieszczanych na stronie (w tym, między innymi, wszystkich materiałów związanych z Produktem oraz wszelkich informacji zamieszczanych w ramach Linków Specjalnych lub z nimi powiązanych)
– Zapewnienia, że materiały zamieszczone na stronie nie naruszają praw osób trzecich (w tym, na przykład, praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub własnościowych)
– Zapewnienie, że materiały zamieszczone na stronie nie są oszczercze lub w inny sposób niezgodne z prawem
– Zapewnienie, że witryna dokładnie i odpowiednio ujawnia, poprzez politykę prywatności lub w inny sposób, w jaki sposób gromadzi, wykorzystuje, przechowuje i ujawnia dane zebrane od odwiedzających, w tym, w stosownych przypadkach, że strony trzecie (w tym reklamodawcy) mogą dostarczać treści i/lub reklamy oraz zbierać informacje bezpośrednio od odwiedzających i mogą umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie w przeglądarkach odwiedzających.

ZGDODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA

Jako warunek uczestnictwa w Programie, Użytkownik zgadza się, że w czasie, gdy jest uczestnikiem Programu, będzie przestrzegać wszelkich praw, rozporządzeń, zasad, przepisów, zarządzeń, licencji, pozwoleń, orzeczeń, decyzji i innych wymogów wszelkich organów rządowych, które mają jurysdykcję nad Użytkownikiem, niezależnie od tego, czy te prawa itp. obowiązują obecnie, czy też wejdą w życie później, w czasie, gdy Użytkownik jest uczestnikiem Programu. Nie ograniczając powyższych zobowiązań, Użytkownik zgadza się, że warunkiem jego uczestnictwa w Programie jest przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów (federalnych, stanowych lub innych), które regulują kwestie związane z marketingiem poczty elektronicznej, w tym między innymi ustawy CAN-SPAM z 2003 roku oraz wszystkich innych przepisów antyspamowych.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I PROGRAMU

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpoczyna się z chwilą przyjęcia przez nas zgłoszenia do Programu i kończy się z chwilą jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. Zarówno Ty, jak i my możemy wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez podania przyczyny, przekazując drugiej stronie pisemne wypowiedzenie. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu, natychmiast zaprzestaniesz używania i usuniesz ze swojej strony wszystkie linki do strony https://www.adriankilar.com oraz wszystkie nasze znaki towarowe, szatę graficzną i logo, a także wszystkie inne materiały dostarczone Ci przez nas lub w naszym imieniu na mocy niniejszej Umowy lub w związku z Programem. Adriankilar.com zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu programu adriankilar.com wypłaci wszystkie zaległe zarobki powyżej 100zł.

ZAKOŃCZENIE

adriankilar.com, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić wszelkiego bieżącego lub przyszłego korzystania z Programu, lub jakiejkolwiek innej usługi adriankilar.com, z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie. Takie zakończenie świadczenia Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Twojego Konta lub Twojego dostępu do Konta, a także przepadek i zrzeczenie się wszystkich potencjalnych lub mających zostać wypłaconych prowizji na Twoim Koncie, jeśli zostały one uzyskane za pomocą oszukańczych, nielegalnych lub zbyt agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu. adriankilar.com  zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu w dowolnym czasie.

STOSUNKI MIĘDZY STRONAMI

Ty i my jesteśmy niezależnymi wykonawcami, a żadne z postanowień niniejszej Umowy nie tworzy partnerstwa, spółki joint venture, agencji, franczyzy, przedstawicielstwa handlowego ani stosunku pracy między stronami. Użytkownik nie ma prawa składać ani przyjmować żadnych ofert ani oświadczeń w naszym imieniu. Nie będziesz składał żadnych oświadczeń, czy to na swojej stronie, czy w inny sposób, które mogłyby być sprzeczne z treścią niniejszego punktu.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, szczególne lub wynikowe (ani za utratę przychodów, zysków lub danych) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Co więcej, nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i Programu nie przekroczy całkowitej wartości opłat za polecenie, które zostały zapłacone lub są płatne na rzecz Użytkownika na mocy niniejszej Umowy.

Zastrzeżenia

Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Programu lub jakichkolwiek produktów sprzedawanych za pośrednictwem Programu (w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności, przydatności handlowej, nienaruszalności lub jakichkolwiek dorozumianych gwarancji wynikających z przebiegu wykonania, obrotu lub zwyczajów handlowych). Ponadto nie gwarantujemy, że działanie Programu sklepu adriankilar.com będzie nieprzerwane lub wolne od błędów i nie ponosimy odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek przerw lub błędów.

Niezależne dochodzenie

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ I ZGADZA SIĘ NA WSZYSTKIE JEJ WARUNKI. ROZUMIESZ, ŻE MOŻEMY W DOWOLNYM MOMENCIE (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) ZABIEGAĆ O POLECENIE KLIENTA NA WARUNKACH, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD TYCH ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, LUB PROWADZIĆ STRONY INTERNETOWE, KTÓRE SĄ PODOBNE LUB KONKURENCYJNE W STOSUNKU DO TWOJEJ STRONY INTERNETOWEJ. UŻYTKOWNIK DOKONAŁ NIEZALEŻNEJ OCENY CELOWOŚCI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE I NIE POLEGA NA ŻADNYCH OŚWIADCZENIACH, GWARANCJACH ANI DEKLARACJACH INNYCH NIŻ TE ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE.

Arbitraż

Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z niniejszą Umową (w tym jej faktycznym lub domniemanym naruszeniem), transakcjami lub działaniami w ramach niniejszej Umowy lub relacjami Użytkownika z nami lub z naszymi podmiotami stowarzyszonymi będą podlegały poufnemu arbitrażowi, z wyjątkiem sytuacji, w których Użytkownik w jakikolwiek sposób naruszył lub groził naruszeniem naszych praw własności intelektualnej, w związku z czym możemy wystąpić o wydanie nakazu sądowego lub innego stosownego zarządzenia w dowolnym sądzie stanowym lub federalnym (a Użytkownik wyraża zgodę na niewyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową takich sądów) lub w dowolnym innym sądzie właściwym.

Inne

Niniejsza Umowa będzie podlegać prawu polskiemu, bez odniesienia do przepisów regulujących wybór prawa. Użytkownik nie może scedować niniejszej Umowy, z mocy prawa lub w inny sposób, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Z zastrzeżeniem tego ograniczenia, niniejsza Umowa będzie wiążąca, przyniesie korzyści i będzie egzekwowana wobec stron oraz ich następców i cesjonariuszy. Nasze zaniechanie egzekwowania ścisłego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się naszego prawa do późniejszego egzekwowania tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy.

Zaniechanie przez sklep adriankilar.com wykonania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków Korzystania z Serwisu nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy Tobą a sklepem adriankilar.com i reguluje korzystanie przez Ciebie z Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Tobą a sklepem adriankilar.com (w tym, między innymi, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków Korzystania z Serwisu).